Roadshow Finland

Road Show ohjelmalehtinen

Sähköinen ilmoittautumislomake

Road Show seminaari 1.10.2014

Kylpylähotelli Rantasipi Aulangossa, Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna

 

12:30   Aloituskahvit

13:00   Mikä on Arctic Pro?
            Professori Heikki Mattila, Tampereen Teknillinen Yliopisto

            Professori Marjatta Heikkilä-Rastas, Lapin Yliopisto

            Helena Mäkinen, Työterveyslaitos

            Salme Nurmi, VTT

            Marko Uusipulkamo, LapinAMK           

13:45 Sähkön jakeluverkon rakentaminen ja kunnossapito äärimmäisissä sää-olosuhteissa

           Seppo Rytilä, HSEQ päällikkö, ELTEL Networks Oy

14:15 Tuulivoimalatyöskentelyn haasteet arktisissa olosuhteissa

           DI Anita Valkama 

14:45 Kahvitauko 

15:15 Suurjännitelinja-asentajien työskentelyolosuhteet kylmissä, talvisissa olosuhteissa – haasteita kylmänsuojavaatetukselle ja muille varusteille

           DI Sini Ahlgren, Head of Occupational Safety, Empower Group

15:45   TEKES:n puheenvuoro projektien rahoitusmahdollisuuksista

           Piia Moilanen, Arktiset meret – ohjelman ruorimies 

16:15   Workshop yhteisten projekti-ideoiden esiin saamiseksi

16:45 Loppuyhteenveto